Du har bestämt dig för att ta tag i din hälsa en gång för alla och bokar tid hos mig. Vårt första möte sker i min lokal i Strängnäs eller via telefon och tar 1,5 timme. Du har i förväg fyllt i ett par hälsoenkäter som du erhåller vid bokningen. Dessa är mycket viktiga och ligger till grund för min bedömning och ordination. Vi går igenom den vid första besöket och jag förklarar samband med kost, stress och eventuella näringsbrister. Jag ställer frågor och utför enkla tester och kontrollerar ev. blodtryck och puls m.m. Kostnaden inkluderar en sammanfattning via email där ordination av kosttillskott även ingår. Du får med dig skriftliga råd gällande kost du bör äta och sådant du bör undvika.

Återbesök:
Ett återbesök tar en timme och bokas lämpligen in vid första tillfället. Detta äger rum c:a 4-6 veckor efter nybesöket och är viktigt eftersom vi då följer upp behandlingen och gör eventuella justeringar.

Sedan har du förhoppningsvis fått de redskap du behöver för att själv gå vidare i hälsa och tillfrisknande.