• I rutan nedan fyller du i:

  Kontaktuppgifter inklusive personnummer.
  Beskriv även i korta ordalag:
  Din sömnkvalitet, mat och toalettvanor, motionsvanor samt hur du bedömer din vardagsenergi.
  Beskriv dina eventuella problem gällande matsmältning, värk, vikt, hormoner, immunförsvar, allergier m.m.
  Ev. medicinska diagnoser och medicinering mot dessa inklusive ev. hormonterapi som P-piller m.m.
  Kosttillskott du använder?
  Ev. källor till tungmetaller som amalgam/amalgamsanering eller regelbundet intag av fisk.
  Beskriv även så utförligt som möjligt vad som är målet med ditt besök.